Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


Helsingin Autoalantyöntekijät ry ja AKT ry toimivat yhteisrekisterinpitäjinä suhteessa jäseniinsä. Helsingin Autoalantyöntekijät ry vastaa rekisterinpitäjänä jäsentensä henkilötietojen käsittelystä omassa toiminnassaan ja AKT ry omassa toiminnassaan. AKT ry:n jäsenenä on myös jäsenenä Kuljetusalan Työttömyyskassassa. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan jäsenten henkilötietojen käsittelystä Helsingin Autoalantyöntekijät ry:n oman toiminnan yhteydessä.


1.      Rekisterin pitäjä
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.
John Stenbergin ranta 6
00530 HELSINKI


2.      Yhteyshenkilöt
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.
John Stenbergin ranta 6
00530 HELSINKI

jasenrekisteri@akt.fi
puh. +358 - 9 -6131 1244


3.      Rekisterin nimi
Helsingin Autoalantyöntekijät osasto 007 jäsenrekisteri.


4.      Rekisterin käyttötarkoitus
Toiminnassaan Helsingin Autoalantyöntekijät käsittelee jäsentensä henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Jäsensuhteiden ja järjestötoiminnan hoito kuten esim. jäsenyyden hoitaminen, jäsenpalvelut ja -neuvonta toiminnan suunnittelu ja toteutus kuten esim. tapahtumat ja koulutus jäsenten tunnistaminen kuten esim. toiminnan ohjaus ja virhetilanteiden selvittäminen.5.      Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisteröidystä jäsenestä käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietojen ryhmiä:
Perustiedot kuten esim. nimi ja yhteystiedot kuten esim. sähköpostiosoite
AKT ry:n jäseneksi liittymispäivämäärä, myönnetyt ansiomerkit ja luottamustoimet sekä kurssihistoria.

Helsingin Autoalantyöntekijät luottamustoimet
Helsingin Autoalantyöntekijät ry:n jäsensuhteeseen liittyvät tiedot kuten esim. jäsenyyden laji ja työpaikka sekä jäsenmaksut


6.      Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin saadaan henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään liittymissopimuksen
perusteella. Lisäksi tietoja saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään.
AKT ry puolesta osoitetiedot pidetään ajan tasalla Posti Oy:n välittämillä tiedoilla, jotka päivitetään
viikoittain automaattisesti.7.      Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Helsingin Autoalantyöntekijät ry:ssä jäsentietoja käsittelevät vain puheenjohtajat, sihteeri, tiedotusvastaava, järjestövastaava, taloudenhoitaja sekä luottamusmiehet (koskien työpaikan jäseniään) eikä näitä tietoja luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain, mikäli jäsen on antanut suostumuksensa
suoramarkkinointiin tarkoin valikoiduille yhteistyökumppaneille.


8.      Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.9.      Rekisterin suojauksen periaatteet
Helsingin Autoalantyöntekijät ry jäsenyyteen liittyviä manuaalisesti kerättyjä perustietoja säilytetään ulkopuolisilta suljetussa tilassa. Helsingin Autoalantyöntekijät ry:n sähköinen jäsenrekisteriaineisto on AKT ry:n Sebacon-järjestelmässä, jonne pääsee vain
AKT:n valtuuttamat Helsingin Autoalantyöntekijät ry:n henkilöt ja joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla.


10.  Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Jäsentietoja voi kukin tarkistaa ja korjata AKT ry:n jäsensivujen kautta käyttämällä omia tunnuksia ja salasanaa tai olla yhteydessä AKT ry:n jäsenrekisteriin.
Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat henkilötiedot, oikaista omat tietonsa, saada siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle, rajata omia henkilötietojen käsittelyä tai poistattaa omat tietonsa. Nämä pyynnöt tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna. Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja perusteet pyynnölle. Pyynnöt tulee osoittaa AKT ry:n jäsenrekisteriin.11.  Henkilötietojen säilytysajat
Tietoja säilytetään kaikista jäsenistä, kunnes oikeudellinen peruste tai käyttötarve lakkaa tai tieto ei ole käyttötarkoitukseen tarpeellinen tai kunnes rekisteröity pyytää sitä perustellusti poistamaan.


12.  Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään. Valitus tehdään ohjeiden mukaan, jotka löytyvät www.tietosuoja.fi –sivuilta.