Luottamusmiehet

Toimiihan työpaikallanne LUOTTAMUSMIES?


Työntekijöiden edustajana työpaikoilla toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tehtävänä on toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana, jos työntekijöiden ja työnantajan kesken syntyy erimielisyyksiä. Luottamusmiehen kautta saat neuvoja ja apua aina kun niitä tarvitset. Luottamusmiehillä on paras tieto alasi ajankohtaisista asioista, kuten työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

LUOTTAMUSMIES valitaan joka toinen vuosi. Lisätietoja valinnan toimittamisesta saa aluetoimistosta osoitteessa Viherniemenkatu 5, 00530 HELSINKI.

Mikäli työpaikallasi ei ole valittu luottamusmiestä tai työhuonekuntaa ei ole, neuvoja luottamusmiehen valintaan saat:

Ammattiosaston puheenjohtaja Marko Ollila puh. 0405516234

Aluetoimitsija: Jari Korhonen puh. 09 6131 1400, 0500 472919 jari.korhonen[at]akt.fi 

Aluetoimitsija: Sami Hägg puh. 09 6131 1401, 045 235 5215 sami.hagg[at]akt.fi

Ilmoitus luottamusmiesvalinnasta

Kun olet täyttänyt kaavakkeen tulosta sitä neljä (4) kappaletta ja toimita:

1.Työnantajalle

2.Ammattiosastolle

3.Aluetoimitsijalle

4.Liitolle