Akt vai Ytk?

AKT on jäsenistään koostuva ammattiliitto joka valvoo, kehittää ja neuvottelee jäsentensä työehtoja.

YTK on työttömyyskassa, joka tuottaa jäsenilleen lakisääteistä ansioturvaa.


Työehtosopimus

AKT neuvottelee jäsenilleen työehtosopimuksia. AKT:n työehtosopimuksissa on lukuisia lakeja paremmin sovittuja vähimmäisehtoja esimerkiksi palkat, työajat, sairausajanpalkat, äitiys- ja isyysvapaan palkat, ylityökorvaukset, lomaltapaluuraha, työajan lyhennysvapaat ¨pekkaset¨, ilta- ja yölisät, päivärahat ja luottamusmiehet. Yleissitova työehtosopimus takaa, että kaikkien alalla toimivien yritysten on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten vähimmäisehtoja. Korkea järjestäytymisaste takaa työehtosopimuksien yleissitovuuden ja parantaa neuvotteluvoimaa.

YTK ei neuvottele työehdoista.


Edunvalvonta

AKT tekee edunvalvontatyötä monitasoisesti alkaen työpaikkatoiminnan paikallisista luottamusmiehistä aina EU tasoiseen vaikuttamiseen. Työpaikkakohtaiset luottamusmiehet valvovat työpaikoilla työehtojen ja lakien noudattamista, neuvottelevat työantajien kanssa paikallisesti sovittavista asioista kehittäen työpaikkojen työehtoja. AKT:n henkilökunta selvittää riitatapauksia, käy neuvottelua työnantajajärjestöjen kanssa ja antaa lausuntoja lainsäädännöistä eduskunnalle. AKT:n hallinto koostuu alalta valituista työntekijöistä, joiden intressinä on työntekijöiden etujen parantaminen ja turvaaminen.

YTK ei valvo jäsentensä etuja. YTK:n hallinto koostuu liike-elämän johtajista, joiden edunvalvonnallinen intressi koostuu työnantajanäkökulmasta.


Oikeusapu

AKT selvittää työpaikalla syntyneitä riita-asioita esimerkiksi palkkasaatavat, työsuhteen perusteeton päättäminen, YT-menettelyn laiminlyönnit ja syrjintäasiat. AKT neuvottelee asian selvittämiseksi työpaikkatasolla, järjestötasolla ja tarvittaessa saattaa asian tuomioistuinkäsittelyyn. Vaikka riita-asia hävitään tai voitetaan, AKT:n oikeusapu kattaa kaikki kustannukset, joita asian hoitamisesta syntyy.

YTK:n lisämaksullinen oikeusturvavakuutus korvaa kohtuulliset ja välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, enimmillään 10 000€.