Yleisautomiehet

MIKÄ ON YLEISAUTOMIESTEN ALAOSASTO JA SEN TARKOITUS?

Yleisautomiehet kuuluu Helsingin Autoalantyöntekijät ry osasto 007 ja on sen alaosasto.

Yleisautomiesten tehtävänä on saada kaikki alalla palkkatyössä toimivat autonkuljettajat ammattiosastoon ja näin AKT:n jäseniksi.

Yksi tärkeä tehtävä alaosastossa on TYÖEHTOSOPIMUSMUUTOSTEN TEKEMINEN ennen kuin TES-kausi on päättymässä. Tarkoitus on vaikuttaa ja parantaa seuraavaa työehtosopimusta niin palkkojen kuin tekstikysymysten osalta. Osastomme on AKT:n suurin ammattiosasto ja vaikuttaminen päätöksiin on meille tärkeää.

Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten valinnat työpaikoille ja heidän koulutukseen ohjaus on myös alue, jossa alaosastolla on tärkeä rooli. Pyydä rohkeasti apua jos työpaikallasi ei vielä ole esim. luottamusmiestä.

Alamme jäsenistölle avoin sääntömääräinen alaosastonvuosikokous pidetään aina helmikuun loppuun mennessä, josta tiedotetaan ennakkoon nettisivullamme. Vuosikokouksessa valitaan toimikunta sekä muut alaosaston toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

YLEISAUTOMIESTEN TOIMIKUNTA 2020

Puheenjohtaja: Terho Tauriainen 044 347 3470

Sihteeri: Kari Pelttari

Jäsenet:

Krister Louhevaara

Olli Hämäläinen

Jaakko Palkamo

Timo Lamberg

Jaakko Laukkanen

Varajäsenet:

Marko Ollila

Tommi Ikonen