Yleisautomiehet

MIKÄ ON YLEISAUTOMIESTEN ALAOSASTO JA SEN TARKOITUS?

Yleisautomiehet kuuluu Helsingin Autoalantyöntekijät ry osasto 007 ja on sen alaosasto.

Jokainen alaosasto ovat ammattiryhmäkohtaisia, joissa käsitellään kunkin ammatti-alan asioita.

Yleisautomiesten alaosaston tehtävänä on saada kaikki alalla palkkatyössä toimivat autonkuljettajat ammattiosastoon.

Yksi ja todellakin tärkeä tehtävä alaosastossa on TYÖEHTOSOPIMUSMUUTOSTEN tekeminen ennen kuin TES-kausi on päättymässä. Tarkoitus on vaikuttaa ja parantaa seuraavaa työehtosopimusta niin palkkojen kuin tekstikysymysten osalta. Osastomme on AKT:n suurin ammattiosasto ja vaikuttaminen päätöksiin on meille tärkeää.

Ole joukkoamme sillä joukossa on voimaa.!

Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten koulutukseen ohjaus on myös alue, jossa alaosastolla on tärkeä rooli.

Alaosaston jäsenistölle avoin sääntömääräinen vuosikokous pidetään aina helmikuun loppuun mennessä, josta tiedotetaan ennakkoon nettisivullamme. Vuosikokouksessa valitaan toimikunta sekä muut alaosaston toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

YLEISAUTOMIESTEN TOIMIKUNTA 2019

Puheenjohtaja: Terho Tauriainen 044 347 3470

Sihteeri: Kari Pelttari

Jäsenet:

Tommi Lepistö

Tommi Ikonen

Jaakko Laukkanen

Marko Ollila (varapuheenj.)

Leith Abdul Wahid

Varajäsenet:

Vesa Auvinen

Jaakko Palkamo

Vesa Salmi

Tony Sundholm

Timo Lamberg