Alaosastot

Osatomme työntekijät toimivat monissa eri kuljetusalan tehtävissä. Osastossa toimii, jokaisen alan alakohtainen ammattialakohtainen alaosasto, joka kokoaa jäsenet päättämään alakohtaisista asioista. 


Yleisautomiehet: Alalla määräävä työehtosopimus on kuorma- 
autoalan työehtosopimus (TES). Tähän alaosastoon kuuluu: pakettiauton, 
kuorma-auton ja rekkojen kuljettajat. 
Ympäristönhuolto: Alalla on myös työehtosopimuksena 
kuorma-autoala työehtosopimus (TES). Kuorma-autoalan työehtosopimuksessa on lisäksi liite, jota noudatetaan ympäristöhuollon työntekijöihin. Tähän alaosastoon kuuluu: jäteauton, imuauton ja muut 
liitteeseen sisältyvät kuljettajat. 
Terminaali: Alalla määräävä työehtosopimus on terminaali työehtosopimus (TES). 
Tähän alaosastoon kuuluu ihmiset, jotka työskentelevät 
terminaaleissa. 
Huolinta-ala: Alalla määräävä työehtosopimus on huolinta- 
alan työehtosopimus (TES). He myös työskentelevät varastoissa ja terminaaleissa.