Terminaali

TERMINAALI-ALAOSASTON TOIMIKUNTA 2019

Puheenjohtaja/Vapaa-ajan vastaava: Kokkonen Sami

Sihteeri/Koulutusvastaava/Tiedotusvastaava: Antti Hongisto

Varapuheenjohtaja/Järjestövastaava/Työsuhdevastaava: Paul Lindholm

Työehtosopimusvastaava Veli-Pekka Kokko

Sosiaali- ja työsuojeluvastaava Lauri Korkeila

Nuorisovastaava Victor Vatka