Alaosastojen vuosikokous

Alaosastojen vuosikokoukset pidetään 9.2.2019 Hakaniemessä

John Stenbergin ranta 6 00530 Helsinki (Kuljetusliittojen tilat).

Oman sopimusalan asioihin vaikuttaminen tapahtuu alaosastoissa. Alaosastot ovat keskeisiä vaikuttajia työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa. Osallistuvat työehtosopimusten kehittämiseen, seuraavat alojen kehitystä ja muutoksia alalla.

Ennen vuosikokousta Esa Tuominen AKT:n järjestö- ja koulutussihteeri pitää koulutusta alaosastojen toiminnasta. Koulutuksen yhteydessä on ruokailu.

Ilmoittautuminen alla olevalla lomakeella, jotta osaamme varautua ruokailijoiden määrään.Aikataulu:

klo 11 koulutus

Klo 14 alaosastojen vuosikokoukset


Vuosikokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: 

a) toimikunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä selostus taloudellisten asiain hoidosta ja taloudellisesta tilanteesta; 

b) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 

c) valitaan puheenjohtaja sekä toimikunnan varsinaiset ja varajäsenet; 

d) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali; e) päätetään muista mahdollisista esille tulevista asioista.

Kaikki edellä olevat asiat on alistettava ammattiosaston toimikunnan sekä kevätkokouksen vahvistettavaksi.