Työsuojeluvaalit työpaikoilla

Työsuojeluvaalit 1.11 - 31.12.2023 tulee järjestää kaikilla työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 10 työntekijää. Liittona AKT ja myös ammattiosasto auttavat sinua sekä työpaikan järjestäytyneitä työntekijöitä työsuojeluvalinnoissa. Lue lisää tästä...

Työpaikalla jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua tehtäviinsä. Tämä ohje perustuu Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) sekä myös työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Lain tarkoitus on edistää työntekijöiden ja työnantajan välistä yhteistyötä työsuojeluun sekä näin lopulta parantaa kaikkea työterveys- ja työturvallisuusasioita työpaikalla. Kun näin toimitaan niin kaikki hyötyvät. Työsuojelu on yhteinen asia.

Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on kaksi vuotinen. Kausi v. 2024-2025.

Myös pienemmillä työpaikoilla voidaan toimia samoin. Työsuojeluvaltuutetut valitaan työntekijöiden keskuudesta ja niiden valinnassa noudatetaan työsuojeluvaali - ohjetta jonka löydät tämän sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Ammattiosasto sekä myös liiton (AKT) toimitsijat auttavat tarvittaessa käytännön asioissa. Kun valinnat on työpaikoilla suoritettu niin täyttäkää AKT:n ILMOITUS TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN VALINNASTA - kaavake. Kyseisen kaavakkeen saat AKT:n Aluetoimistosta tai tulostamalla allaolevan linkin kautta. Suosittelemme alkuperäistä kaavaketta.

Työsuojeluvaltuutetulla on lakiin perustuva suoja, joka on normaali työntekijään verrattuna huomattavasti vahvempi. Tämä on tärkeä asia kun työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä työpaikalla. Suosittelemme että työpaikalla työsuojeluvaltuutetuksi valittaisiin AKT:n jäsen, koska tehtävän hoitamiseksi on tarjolla koulutusta, henkilökohtaista tukea toimitsijoiden sekä muiden työsuojeluvaltuutettujen taholta.

Työsuojeluvaalien järjestäminen työpaikoilla on helpottunut ja nyt on tarjolla ilmainen vaaliäänestämiseen tarkoitettu sovellus. Lue vaalisovelluksesta lisää alla olevasta linkistä (Huom! työpaikan työsuojeluvaalitoimikunta aktiovoi vaalien äänestys-sovelluksen ennen järjestettäviä vaaleja). LIsätietoja työsuojeluvaaleista voit kysyä AKT:n aluetoimistosta p. 09 6131 1402 tai meiltä Ammattiosastosta s-postilla akt.osasto007(at)gmail.com

Menestystä valintoihin.