Työsuojeluvaalit 1.11 - 31.12.2021

Työpaikalla jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua tehtäviinsä. Tämä ohje perustuu Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).
Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on kaksi vuotinen.

Myös pienemmillä työpaikoilla voidaan toimia samoin. Työsuojeluvaltuutetut valitaan työntekijöiden keskuudesta ja niiden valinnassa noudatetaan työsuojeluvaali - ohjetta jonka löydät tämän sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Ammattiosasto sekä myös liiton (AKT) toimitsijat auttavat tarvittaessa käytännön asioissa. Kun valinnat on työpaikoilla suoritettu niin täyttäkää AKT:n ILMOITUS TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN VALINNASTA - kaavake. Kyseisen kaavakkeen saat AKT:n Aluetoimistosta tai tulostamalla allaolevan linkin kautta. Suosittelemme alkuperäistä kaavaketta.

Työsuojeluvaltuutetulla on lakiin perustuva suoja joka on normaali työntekijään verrattuna huomattavasti vahvempi. Tämä on tärkeä asia kun työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä työpaikalla. Suosittelemme että työpaikalla työsuojeluvaltuutetuksi valittaisiin AKT:n jäsen koska tehtävän hoitamiseksi on tarjolla koulutusta, henkilökohtaista tukea toimitsijoiden sekä muiden työsuojeluvaltuutettujen taholta. Menestystä valintoihin.