Osaston lausunto:

Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20 työntekijää

Yleiset huomiot

Yleisluontoiset huomiot

Esitys asettaa työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan yrityksen työntekijämäärän perusteella ja antaa pienillä työpaikoilla työntekijöille aiheellisen pelon työpaikan menettämisestä vain sen perusteella, ettei ole työnantajan mielestä miellyttävä. Jo nykyisellään alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä ei tarvitse noudattaa yhteistoimintalakia työvoimaa vähentäessä. Työsuhdeturva on näin ollen jo muutenkin heikompi kuin isommissa yrityksissä. Lisäksi yritysjärjestelyillä olisi mahdollista aiempaa enemmän vaikuttaa siihen miten lakia noudatetaan.

Jo nykyisellään pienissä yrityksissä tapahtuviin työsuhderikkomuksiin on työntekijöillä iso kynnys puuttua ja esitys nostaisi kynnystä edelleen. Se heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa. Helsingin Autoalantyöntekijät vastustavat työntekijöiden työsuhdeturvan heikennyksiä. Kokemuksiemme mukaan usein myös työnantaja on konfliktin aiheuttaja työpaikalla.

Esityksen vaikutusarviointiin liittyvät huomiot

Esityksen taloudelliset ja työllisyyttä parantavat vaikutukset ovat olemattomat, mutta työntekijöihin kohdistuvalla työsuhdeturvan heikkenemisellä on kauas kantoiset vaikutukset yksittäisten ihmisten omaan elämänhallintaan.

Säännöskohtaiset huomiot

TSL 7 luvun 2 §:n 1 momentti (Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet)

Työntekijöiden työsuhdeturvan jaottelut yrityksen työntekijämäärän perusteella on epätasa-arvoista.

Yritysten pieni koko voidaan jo nyt ottaa huomioon irtisanomisperusteen harkinnassa.

TSL 7 luvun 2 §:n 4 momentti (Työnantajalle säädetty muun työn tarjoamisvelvollisuus)

Työntarjoamisvelvollisuus tulee olla yhtäläinen riippumatta työntekijämäärästä.

On erittäin helppo toimenpide selvittää pienessä yrityksessä onko muuta mahdollista työtä tarjolla.

Muut huomiot

Suhde työehtosopimusmääräyksiin

Työehtosopimuksella pitää olla mahdollisuus sopia irtisanomisen kynnystä tiukemmaksi ja parantaa työsuhdeturvaa.